Kookplein

Interessante stands op het kookplein

Het ‘kookplein’ van het Zelfmanagementcongres was dé plek om kennis op te halen, ervaringen te delen en te netwerken. Patiëntenorganisaties, kennisinstituten en organisaties die zelfmanagementtools hebben ontwikkeld, maakten er dankbaar gebruik van.

Op het kookplein waren allerlei stands aanwezig, zoals die van Stichting Mia Helpt, het Deventer ziekenhuis, Op Eigen Benen, Dieetinzicht, Zegelgezond en vele andere organisaties. We lichten er hier twee uit.

Stichting Lezen & Schrijven

Op de stand van de Stichting Lezen & schrijven ontmoetten bezoekers taalambassadeur Koos Vervoort, chronisch ziek en bovendien lange tijd laaggeletterd. Koos Vervoort is een enthousiast verteller, die graag wil dat meer zorgverleners de confrontatie aangaan met hun laaggeletterde patiënten en hen helpen uit hun isolement te komen. Hij wordt in zijn visie ondersteund door zijn vrouw Edith. Vervoort vertelt: ‘Dat je niet goed kunt lezen en schrijven ervaar je als een ziekte. Het is alsof je dom bent. Vaak heb je mensen in je omgeving die het wel weten, maar je er niet mee confronteren. Het zou bijvoorbeeld helpen als zorgverleners hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Ze zouden moeten signaleren wat er aan de hand is en niet zo strikt vasthouden aan het dossier, maar meer op vertrouwelijke basis het gesprek aangaan met de patiënt.’

Vervoort vindt dat zorgverleners dit onvoldoende als hun verplichting zien en daardoor niet nadenken over wat mensen wel of niet kunnen. Het missen van afspraken, het verkeerd lezen van recepten en het verkeerde gebruik van medicijnen zijn een direct gevolg van het niet goed kunnen lezen en schrijven. Hierdoor blijven mensen ziek en stijgen de kosten van de zorg. Ook bij hem was dit het geval. Hij gaat inmiddels naar school en geniet nog steeds van zijn nieuwe taalvaardigheden.

LAZ: vernieuwde toolbox

Op het kookplein werd ook de stand van het LAZ zelf druk bezocht. Hier konden de bezoekers kennismaken met de vernieuwde toolbox, waarin alle zelfmanagementinterventies en -tools staan die het LAZ de afgelopen jaren heeft verzameld. Deze zijn onder meer gecategoriseerd naar ziektebeeld, geografische beschikbaarheid, doelgroep en vorm.

Tip: wist u dat u nu zelf een zelfmanagementinterventie kunt invullen in de toolbox? Veel bezoekers waren zeer te spreken over deze nieuwe optie.


Op het kookplein kon u onder meer kennis maken met: 

 

 

Op de stand van de Stichting Lezen en Schrijven kunt u in gesprek met een taalambassadeur.

  

Mia Helpt personen om een taak succesvol uit te voeren op een website. Mia Helpt organisaties bij het laagdrempelig bereikbaar maken van e-dienstverlening. 

 

 

    

Op Eigen Benen is de verzamelnaam voor onderzoeks- en praktijkprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie (lees: overgang) naar de volwassenenzorg. In de stand kunt u terecht voor informatie over deze projecten waarin inzicht is verkregen in wat jongeren met chronische aandoeningen willen en kunnen ten aanzien van hun zelfstandigheid en zelfmanagement. U kunt er tevens concreet uitgewerkte tools vinden, zoals het Individueel Transitieplan, de Groeiwijzer, transitie-coördinator en de transitiepoli. 

Op de stand van het Deventer ziekenhuis kunt u delen in de ervaringen van een verpleegkundige met het individueel zorgplan hartfalen. Wat zijn de voordelen voor patiënten en zorgverleners in de praktijk. Wat werkt wel en wat werkt niet.

 

 

 

Dieetinzicht is een web-based voedingsapplicatie waar patiënten zelf hun voedingsdagboek kunnen invullen (bewustwording) en hulpmiddelen krijgen aangereikt om hun eigen voedingspatroon te verbeteren (gedragsverandering). Sinds juni 2011 bevat de applicatie de mogelijkheid dat een geautoriseerde coach online feedback kan geven. Daarnaast biedt het programma de patiënten de mogelijkheid zijn/haar voorgeschiedenis, medicijnen, (bewegings-)activiteiten en (zelf-)metingen bij te houden. Ook zijn er ziektespecifieke dagboeken voor diabetes mellitus en nierziekten.

     
 

Zegelgezond maakt de kwaliteit van online gezondheidsinformatie inzichtelijk. Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen (experts) waarderen de inhoudelijke kwaliteit van deelnemende websites. Elke expert krijgt een persoonlijke pagina waar een overzicht van websites staan met informatie binnen het eigen vak/ervaringsgebied. Correcte informatie is een randvoorwaarde voor zelfmanagement. "We krijgen van veel professionals te horen dat dit overzicht ze helpt in hun dagelijkse praktijk; ze hebben een beter beeld van wat hun patiënten tegenkomen op het internet. Met uw kennis helpt u mensen in hun kwetsbare zoektocht naar gezondheidsinformatie." Tijdens het congres ziet u hoe een waardering tot stand komt en kunt u zelf meedoen aan ZegelGezond!
 

 

Kijk in de keuken van Vilans. Wat is het beste recept van onze chefkok Jeanny Engels voor zelfmanagementondersteuning? Haar basisingrediënten geeft zij prijs, maar niet de finesses. Of misschien toch. Kom proeven van onze streekproducten: het Individueel Zorgplan, het stappenplan, zelfmanagementondersteuning, het chronic care model en het guided care model.

     
 

COACH is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor mensen die onvoldoende bewegen, een geringe motivatie hebben om te bewegen en voor wie sporten een stap te ver is.
Gebruikers van dit programma zullen gemiddeld 35% meer gaan bewegen in het dagelijks leven met activiteiten de ze zelf leuk vinden. Dit gebeurt onder begeleiding van een opgeleide coach én met behulp van een stappenteller. Daarnaast wordt ook de fitheid vóóraf en achteraf gemeten.

Voor meer informatie: www.coachmethode.nl

     
   

Vanuit ZonMw zullen verschillende programma's, waaronder 'Diseasemanagement voor chronische ziekten', 'Op één Lijn' en 'Nationaal Programma Ouderen' informatie verstrekken over lopende projecten in de vorm van factsheets, flyers, programma-informatie e.d.

     
 

     
   
     
   
     
 
     
   
     
 
     
   

 

Congres

Twitter mee over dit congres met de hashtag #ZelfmCongres

Bezig met laden

volg ons ook via twitter